Lisa

Lisa Van Hove


Lisa Van Hove (°1996) studeerde in 2019 af als Master in de Klinische Psychologie (optie levenslooppsychologie) aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Tijdens haar opleiding liep zij 8 maanden stage op de dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het OLVZ Aalst, waar zij zowel ervaring opdeed met diagnostiek als het geven van therapie. Na haar afstuderen ging zij aan de slag bij VUB als onderzoeks- en onderwijsassistent enerzijds en bij Pleegzorg als beleidsmedewerker anderzijds.


Lisa combineert haar activiteiten als klinische psychologe in de privépraktijk De Hartenboom met haar mandaat assistent (lessen diagnostiek en psychologische gespreksvoering ) en doctoraat (onderzoek rond opzettelijke zelfverwonding) aan de VUB.


Vanaf oktober 2021 zal Lisa de permanente vorming 'Klinische Psychodiagnostiek voor Kinderen' volgen om zich nog verder bij te scholen in de diagnostiek.


Zowel kinderen als adolescenten en (jong)volwassenen kunnen bij haar terecht voor diagnostiek (ADHD, ASS, intelligentie,...) en, indien nodig/gewenst, aanvullende begeleiding hierrond. Lisa heeft een specifieke interesse in het (creatief) werken met alle leeftijden rond angsten, piekeren, zelfvertrouwen, dwangneurose en opzettelijke zelfverwonding.


Lisa is als erkend klinisch psycholoog (geregistreerd met het erkenningsnummer 962128754 en Visumnummer 318102) ook aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).