Fietsstraat

Molenbaan - Fietsstraat

De verkeerssituatie in de Molenbaan is in functie van de veiligheid aangepast.


De Molenbaan is enerzijds een fietsstraat:


  • In een fietsstraat/fietszone mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken.
  • Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers NIET inhalen en maximum 30 km/u rijden.
  • Het begin en einde van de fietsstraat/fietszone wordt aangeduid met de blauwe aanwijzingsborden.


Deze regels zijn van toepassing alle dagen van het jaar, dag en nacht!


Anderzijds is de Molenbaan een straat met éénrichtingsverkeer tussen 7:30-8:30 op weekdagen in functie van de nabijheid van de Tuinbouwschool. Het verkeer van de Kouter mag de Molenbaan niet meer in en moet omrijden via de Peizegemstraat. De maatregel moet de veiligheid aan de schoolpoort van de Tuinbouwschool voor schoolgaande jeugd verhogen. 


Dit wil zeggen dat bij de aanvang van de lessen in de ochtend, tussen 7:30 – 8:3O, de combinatie van toepassing is: eenrichting en maximaal 30 per uur achter de fietsers blijven! 


Veilig voor iedereen!