Corona maatregelen

update 25/08/2020

De Hartenboom heropent haar fysieke deuren


  Sinds woensdag 6 mei 2020 zijn de face2face consultaties in onze praktijkruimtes terug mogelijk. 

  Er zijn aantal voorzorgsmaatregelen (volgens de richtlijnen van de Vlaamse Verenging van de Klinische Psychologen – VVKP) alsook huisregels van kracht om het veilig voor u, de anderen en mezelf te houden.


  • Kom op het afgesproken tijdstip: niet te vroeg, niet te laat.
  • Noch het toilet noch de wachtruimte kan gebruikt worden; het is raadzaam om de jongsten onder ons thuis even naar het toilet te laten gaan voor de consultatie.
  • Wachtende ouders kunnen buiten een wandeling maken of in de auto bvb wachten, ook als ze te vroeg zouden zijn.
  • Een consultatie blijft onveranderd 45 minuten duren. Voor kinderen betekent dit dat na 40 minuten de (enige) begeleidende ouder nog 5 minuten een uitleg kan krijgen vooraleer het kind afgehaald wordt.
  • Na elke consultatie is er 15 minuten pauze voorzien
   • Om de ruimte te verluchten alsook te reinigen / ontsmet
   • Zodat patiënten elkaar niet kunnen kruisen.
  • De psycholoog opent en sluit de voordeur alsook deze van de praktijkruimte; de patiënt (of de ouder in het geval van kinderen) hoeven de deurklinken dus zelf niet vast te nemen.
  • Voor de creatieve opdrachten wordt aan de kinderen gevraagd om hun eigen pennenzak met potloden en stiften mee te brengen. De psycholoog kan onmogelijk haar eigen materiaal ter beschikking stellen in deze tijden. Mogelijks zal de psycholoog handsschoenen dragen om veilig te werk te gaan bij deze opdrachten.
  • De psycholoog zal ofwel een mondmasker dragen ofwel achter een plexiglas-wand op haar bureautafel zitten; het is aangewezen dat ook de patiënt (> 12 jaar) een masker draagt bij het binnenkomen.
  • Betalingen gebeuren bij voorkeur per overschrijving of via smartphone (QR-code scannen)


  Indien je symptomen vertoont van Covid-19, dan blijf je in je kot: de consultatie wordt dan ofwel verdergezet in een video-call (bij voorkeur) of alternatief in overleg uitgesteld naar een later moment.


  Voor de aanmelding voor online psychologische videoconsultaties (video-call) is een specifeke aanmelding vereist. Klik hier voor deze aanmelding.


  Zorg goed voor jullie zelf en jullie familie. Alvast bedankt voor jullie begrip.

  Veilige gesprekken op afstand via

  Video conferentie van Whereby