Aanbod Kinderen

Aanbod voor kinderen

 • Rouw en verlies - verdriet om de dood of ernstige ziekte van een geliefde, naast familielid of vriend
 • Negatief zelfbeeld
 • Onzekerheid en faalangst
 • Opzettelijke zelfverwonding en dwangen
 • Hooggevoeligheid, hoogsensitief (HSP)
 • Moeilijk onder woorden brengen van gevoelens, ervaringen en eigen belevingswereld
 • Scheiding, samengesteld gezin en co-ouderschap
 • Explosief en boos gedrag
 • Pesten
 • ADHD/ASS/Hoogbegaafdheid/piekeren/studeermoeilijkheden/opvoedvragen
 • Moeilijkheden in pleeggezinnen

Tarieven

Een gesprek/sessie in de Hartenboom praktijk duurt 45 minuten.


 • Intakegesprek met de ouders en het kind € 65
 • Individueel gesprek met kind/jongere € 60
 • Evaluatiebespreking met ouders € 65
 • Opvoedingsadvies € 65
 • Schooloverleg of overleg met andere betrokken zorgverleneers € 65 (zie lager voor evt bijkomende kosten)
 • Kort verslag (ziekenfonds, huisarts, doorverwijzer etc) € 30
 • Uitgebreid verslag (2 à 3 pagina's) € 65Huisregels


 • Gesprekken enkel op afspraak
 • Gelieve de start- en eindtijden te respecteren om een vlot verloop van de consultaties toe te laten.
 • Per kwartier extra wordt € 20 in rekening gebracht
 • Bij het te laat verschijnen op de afspraak, wordt de duur van de sessie aangepast aan de nog beschikbare tijd, zodat de consultatie van de volgende patiënt op tijd van start kan gaan. Het bedrag van de sessie blijft onveranderd.
 • Afspraken die tot 24 uur op voorhand geannuleerd worden, worden niet aangerekend
 • Indien u minder dan 24 uur op voorhand annuleert, wordt er het integrale bedrag in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd, ongeacht de reden. Enkel in geval van ziekte kan kosteloos geannuleerd worden mits voorleggen van een doktersverklaring.
 • Vergeten afspraken worden aan het geldende tarief aangerekend;
 • Huisbezoeken of schooloverleg in de omgeving (10 km) zijn mogelijk aan het tarief van een intakegesprek (extra km vergoeding van € 1/km buiten de omgeving)
 • Betalingen gebeuren contant of via contactloos betalen (smartphone) - Payconiq of Bancontact (installeer de App via deze link);
 • Bij kinderen wordt een uitdrukkelijke toestemming van de ouders gevraagd 


Terugbetaling


De meeste ziekenfondsen of mutualiteiten bieden een gedeeltelijke terugbetaling aan voor Psychotherapeutische begeleiding en ondersteuning als onderdeel van hun voordelenpakket.  Raadpleeg de website van uw ziekenfonds, en breng een afgedrukt formulier mee naar de consultatie.


Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid (OPGanG) maakte recent een mooi overzicht van de terugbetaling die elke mutualiteit aan zijn leden biedt voor psychologische begeleiding en psychotherapie. Klik op de foto's om de detailinformatie terug te vinden. De Hartenboom is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Klinisch pyscholoog Astrid van de De Hartenboom is een door de CM geregistreerde Psychotherapeut. Klik hier voor meer info.Aanmelding


Cliënten kunnen zich aanmelden zowel met als zonder een doorverwijzing van een (huis)arts, psychiater, CLB of school. 


Het eerste gesprek is een intakegesprek waarin de aanleiding tot contactname, verwachtingen en doelstellingen verkend worden. Aan het einde van dit gesprek wordt een vervolgtraject uitgetekend of doorverwezen naar andere hulpverleners. 


Verloop begeleiding


In functie van het uitgetekende vervolgtraject wordt de frequentie van de begeleiding bepaald; doorgaans is dit 1 maal per twee weken. In overleg met de cliënt en zijn praktische en financiële mogelijkheden, kan hiervan afgeweken worden.


Situaties worden niet besproken per telefoon. Er worden geen inhoudelijke zaken gecommuniceerd of besproken via mail.

Wanneer er toch dringend iets besproken dient te worden, is een afspraak maken de boodschap. We zullen een zo snel mogelijk slot proberen in te plannen. Bij eventuele noodsituaties moeten de reguliere diensten ingeschakeld worden, zoals de huisarts of spoeddienst van een ziekenhuis. 


Deontologie


De psycholoog is gebonden aan beroepsgeheim, alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Cliënten wordt gevraagd om de vertrouwelijke aard van de gegevens waarvan zij tijdens een sessie kennis kunnen krijgen, te respecteren. De psycholoog neemt niemand tegen zijn wil in onderzoek, begeleiding of behandeling. Hij erkent het recht van de cliënt om in alle onafhankelijkheid al of niet voor hem te kiezen, en op om het even welk ogenblik zijn deelname te onderbreken. In geval van ziekte, belangenconflicten of moreel onvermogen die een gebrek aan objectiviteit of een beperking van zijn beroepscompetenties met zich brengen verzoekt de psycholoog zijn cliënt of proefpersoon zich tot een vakgenoot te wenden.


In situaties van echtscheidingen respecteert de psycholoog de wet betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. Volgens deze wet oefenen beide ouders (of ze nu samenleven of niet) gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over hun kind, tenzij de rechter de uitoefening van dit gezag uitsluitend heeft toevertrouwd aan één ouder.


In deze context verklaart de ouder ­die vraagt om een minderjarig kind in begeleiding te nemen­ dat hij de geïnformeerde, impliciete toestemming heeft van de andere ouder met wie het ouderlijk gezag gedeeld wordt. Ontvangstbewijzen en attesten worden enkel op naam van de behandelde cliënt geschreven.